iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ Summer Course คอร์สติวสอบตรงนิติศาตร์ รอบปิดเทอม มีนาคม - เมษายน 2560 http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42317986 Thu, 28 Dec 2017 23:43:01 +0700 เฉลยข้อสอบ ส่วนของกฎหมาย http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42123008 Fri, 27 Oct 2017 00:44:40 +0700 ค่ายสิงห์แคมป์ ค่ายติวรัฐศาสตร์ (Singha Camp) http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42239484 Wed, 30 Aug 2017 22:40:11 +0700 Final Course คอร์สติวโค้งสุดท้าย (นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์) http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42308552 Thu, 24 Aug 2017 22:51:37 +0700 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ ครั้งที่ 20 http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42333906 Tue, 15 Aug 2017 01:30:30 +0700 คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รอบปิดเทอม ตุลาคม 2560 http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42279086 Sat, 05 Aug 2017 19:38:15 +0700 หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2561 http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42329447 Fri, 02 Jun 2017 21:20:13 +0700 เฉลยข้อสอบ ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42248666 Mon, 15 May 2017 20:41:54 +0700 คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รอบเปิดเทอม 1-60 http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42279085 Thu, 11 May 2017 21:05:34 +0700 ประกาศรายชื่อค่ายแนะแนว นิติศาสตร์ http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42289118 Mon, 08 May 2017 20:53:19 +0700 สอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ในระบบ Entrance 61 http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42319918 Tue, 24 Jan 2017 15:46:06 +0700 แนวทางการเขียนตอบ เรียงความ สอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2560 http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42319810 Sun, 22 Jan 2017 22:40:29 +0700 Home Online Pre-Niti http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42037241 Mon, 16 Jan 2017 20:25:13 +0700 ปฎิทินสอบตรง คณะนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2560 http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42309042 Mon, 03 Oct 2016 21:15:20 +0700 สมัครค่ายนิติศาสตร์ Law Camp http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42226110 Wed, 01 Jun 2016 23:25:46 +0700 สถานที่จัดค่ายนิติศาสตร์ Law Camp http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42226109 Wed, 01 Jun 2016 22:46:28 +0700 รายละเอียดค่ายนิติศาสตร์ Law Camp http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42108592 Sun, 29 May 2016 21:06:49 +0700 มารู้จักกับสถาบันลีเจนลอว์ Legendlaw http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42096437 Thu, 21 Apr 2016 19:45:50 +0700 ติวเตอร์กฎหมาย สภาบัน Legendlaw http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42048595 Sat, 27 Feb 2016 22:25:26 +0700 ภาพบรรยากาศ สอบตรง รัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2559 http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42277066 Fri, 05 Feb 2016 01:27:27 +0700 ภาพบรรยากาศ สอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2559 http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42277062 Fri, 05 Feb 2016 00:08:48 +0700 4 ขั้นตอนเข้าร่วมค่ายแนะแนวนิติ-รัฐศาสตร์ http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42213966 Mon, 01 Feb 2016 16:48:05 +0700 เช็ครายชื่อน้องๆ ที่โอนค่าสวัสดิการแล้ว http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42272122 Sat, 09 Jan 2016 23:37:45 +0700 คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รอบ Summer มีนา-เมษา 2559 http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42267756 Fri, 04 Dec 2015 16:05:00 +0700 เฉลยข้อสอบค่าย Singha Camp 1 http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42265988 Wed, 25 Nov 2015 03:36:25 +0700 ปฏิทินรับตรง รัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2559 http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42258248 Wed, 07 Oct 2015 21:27:47 +0700 ปฏิทินรับตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2559 http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42258247 Wed, 07 Oct 2015 20:34:42 +0700 ค่ายแนะแนวรัฐศาสตร์ http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42233918 Sun, 06 Sep 2015 22:31:05 +0700 เฉลย แนวข้อสอบ ค่ายแนะแนวรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42252725 Sun, 06 Sep 2015 22:29:01 +0700 ประกาศรายชื่อค่ายแนะแนวรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 http://www.legendlaw.net/index.php?mo=3&art=42252140 Wed, 02 Sep 2015 16:57:30 +0700