Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

ปฏิทินรับตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2558

ปฏิทินรับตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2558

ปฏิทินรับตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ขั้นตอน

วันที่

1. รับสมัคร Online ทาง www.reg.tu.ac.th

3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. –
1 ธันวาคม 2557 เวลา 24.00 น.

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ ทาง www.reg.tu.ac.th

18 ธันวาคม 2557

3. กำหนดการสอบ GAT

22 – 25 พฤศจิกายน 2557

4. ประกาศผลสอบ GAT

26 ธันวาคม 2557

5. วันสอบข้อเขียน (สอบตรง นิติ มธ.)

25 มกราคม 2558

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

23 มีนาคม 2558

7. วันสอบสัมภาษณ์

29 มีนาคม 2558

8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

20 เมษายน 2558

9. ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์

28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558

รวบรวมโดย www.legendlaw.net

รายละเอียดเพิ่มเติม http://web.reg.tu.ac.th/registrar/_link/_4_admission/2558/BA/58_direct.pdf

Tags :

Copyright Legendlaw 2008

 
  
view