Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

กำหนดการสอบตรง นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2556

กำหนดการสอบตรง นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2556

รายละเอียดและกำหนดการ
สอบตรงคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี
2556

จำนวนรับ 300 คน
ค่าสมัคร คนละ 400 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร 15 บาท


รายละเอียด

วันที่

1. รับสมัครทาง Internet : www.reg.tu.ac.th

 

11 กันยายน – 1 ตุลาคม 2555

2. ชำระเงินผ่านทางธนาคาร Teller Payment

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

11 กันยายน – 2 ตุลาคม 2555

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ

10 ตุลาคม 2555

4. วันสอบข้อเขียน

 

11 พฤศจิกายน 2555

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

 

28 มกราคม 2556

6. สอบสัมภาษณ์

 

3 กุมภาพันธ์ 2556

7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 

22 กุมภาพันธ์ 2556

8. ยืนยันสิทธิผ่านระบบเคลียริงเฮาส์
(Clearing – house) www.cuas.or.th

11 - 17 มีนาคม 2556

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

 

29 มีนาคม 2556

 

สรุปข้อมูลโดย www.legendlaw.net
Tags :

Copyright Legendlaw 2008

 
  
view