Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

หมอกฎหมายตอนที่ 1 ไหว้ครู

หมอกฎหมายตอนที่ 1 ไหว้ครูโดย วิษณุ เครืองาม จาก นสพ. เดลินิวส์ wis.k@hotmail.com ผมเขียนเรื่องเล่าไปเรื่อย ๆ นึกอะไรได้ก็เล่าไปตามประสาที่อยากเล่......

อ่านต่อ

บทความกฎหมายน่ารู้

บทความเกี่ยวกับกฎหมาย บทความทั่วไปน่ารู้ หมอกฎหมาย ตอนที่ 1 ไหว้ครู ...

อ่านต่อ

เฉลยข้อสอบกฎหมาย ติวแข่งขันตอบปัญหาวันรพี'54

คำถามกฎหมายวันรพี ที่ม.ธรรมศาสตร์รอบคัดเลือก1.ก.ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกทางความผิด 2.ข.ประมวลกฎหมายของจัสติเนียน3.ตอบของหมั้นคือทรั......

อ่านต่อ

B-600

(1.)อาญาภาค1(2.)อาญาภาค2 (3.) แพ่ง:หลักทั่วไป(4.) แพ่ง:หนี้(5.) แพ่ง:เอกเทศสัญญา (6.)แพ่ง:ทรัพย์สิน (7.)แพ่ง:ครอบครัว (8.) แพ่ง:มรดก ......

อ่านต่อ

B-500

(1.)อาญาภาค1(2.)อาญาภาค2 (3.) แพ่ง:หลักทั่วไป(4.) แพ่ง:หนี้(5.) แพ่ง:เอกเทศสัญญา (6.)แพ่ง:ทรัพย์สิน (7.)แพ่ง:ครอบครัว (8.) แพ่ง:มรดก ......

อ่านต่อ

B-400

(1.)อาญาภาค1(2.)อาญาภาค2 (3.) แพ่ง:หลักทั่วไป(4.) แพ่ง:หนี้(5.) แพ่ง:เอกเทศสัญญา (6.)แพ่ง:ทรัพย์สิน (7.)แพ่ง:ครอบครัว (8.) แพ่ง:มรดก ......

อ่านต่อ

B-300

(1.)อาญาภาค1(2.)อาญาภาค2 (3.) แพ่ง:หลักทั่วไป(4.) แพ่ง:หนี้(5.) แพ่ง:เอกเทศสัญญา (6.)แพ่ง:ทรัพย์สิน (7.)แพ่ง:ครอบครัว (8.) แพ่ง:มรดก ......

อ่านต่อ

B200

(1.)อาญาภาค1(2.)อาญาภาค2 (3.) แพ่ง:หลักทั่วไป(4.) แพ่ง:หนี้(5.) แพ่ง:เอกเทศสัญญา (6.)แพ่ง:ทรัพย์สิน (7.)แพ่ง:ครอบครัว (8.) แพ่ง:มรดก ......

อ่านต่อ

A-200

(1.)อาญาภาค1(2.)อาญาภาค2 (3.) แพ่ง:หลักทั่วไป(4.) แพ่ง:หนี้(5.) แพ่ง:เอกเทศสัญญา (6.)แพ่ง:ทรัพย์สิน (7.)แพ่ง:ครอบครัว (8.) แพ่ง:มรดก ......

อ่านต่อ

A-100

(1.)อาญาภาค1(2.)อาญาภาค2 (3.) แพ่ง:หลักทั่วไป(4.) แพ่ง:หนี้(5.) แพ่ง:เอกเทศสัญญา (6.)แพ่ง:ทรัพย์สิน (7.)แพ่ง:ครอบครัว (8.) แพ่ง:มรดก ......

อ่านต่อ

เค้าโครงการเรียน

เค้าโครงการสอน ประกอบด้วยเนื้อหาที่น้องๆจะได้เรียน พร้อมกับตัวอย่างข้อสอบและเสียงการบรรยายเรียนแต่ล่ะเนื้อหา ช่วงนี้กำลังอยู่ในการปรับปรุงและทะยอ......

อ่านต่อ

หญิงข่มขืนชาย กฎหมายสะเทือนอารมณ์ !!

หญิงข่มขืนชาย กฎหมายสะเทือนอารมณ์ !! โดย มติชน วัน พฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดย ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสต......

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2561

หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2561 รอบที่ 1 Portfolio ศูนย์รังสิต รับ 100 คน ศูนย์ลําปาง รับ 50 คน คุณสมบัติ เป็นผู้ท......

อ่านต่อ

สอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ในระบบ Entrance 61

สอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ในระบบ Entrance 61 สำหรับน้องๆ ที่ต้องการจะสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561 ระบบก......

อ่านต่อ

แนวทางการเขียนตอบ เรียงความ สอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2560

วิเคราะห์แนวทางการเขียนตอบ เรียงความสอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2560 จากหัวข้อปีนี้ที่น้อมนำพระบรมราโชวาทมาเป็นหัวข้อ ซุ่งค่อนข้างยาว อา......

อ่านต่อ

ปฎิทินสอบตรง คณะนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2560

ปฎิทินสอบตรง คณะนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2560 กิจกรรม วันที่ รับสมัคร 1-30 พฤศจิกายน 2559 ......

อ่านต่อ

ปฏิทินรับตรง รัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2559

ปฏิทินรับตรง รัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2559 จำนวนรับ 135 คนค่าสมัคร คนละ 400 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท รายละเอียด วันที่ ......

อ่านต่อ

ปฏิทินรับตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2559

ปฏิทินรับตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2559 จำนวนรับ 220 คน ค่าสมัคร คนละ 400 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท รายละเอียด วันที่ ......

อ่านต่อ

เริ่มอ่านหนังสืออะไรดี ?

ปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ สำหรับน้องๆ ที่เริ่มเตรียมตัว ด้วยตนเอง นั่นคือ จะอ่านหนังสืออะไรดี?หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในื้องตลาดนั้น ก็มีมาก......

อ่านต่อ

รายละเอียดการสอบตรงนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดการเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งช่องทางใหญ่ๆ ออกเป็นสองช่องทางได้แก่ 1.ช่องทางการรับตรงของมหาวิทยาลัยเอง......

อ่านต่อ

ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์กับการสอบตรงนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ By Legendlaw สวั......

อ่านต่อ

สอบตรงนิติศาสตร์จุฬา

ตอนนี้มีข่าวว่า นิติศาสตร์จุฬาจะเปิดรับตรงช่วงเดือน มกราคม 2555แต่ยังไม่มีรายละเอียดออกมา ทางพี่ๆ Legendlaw จึงได้นำประกาศเก่าเมื่อปี 2552 มาใ......

อ่านต่อ

สถานที่จัดกิจกรรมค่าย LawCamp

แผนที่สถานที่จัดกิจกรรม ...

อ่านต่อ

รายละเอียดการรับสมัครสอบตรงคณะนิติศาสตร์ ปี 2554

กำหนดการต่างๆ ของรับตรง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2554 กิจกรรม วันที่ รับสมัครผ่านระบบ INTERNET ที่เว็บ www.reg.tu.ac.th ......

อ่านต่อ

รายละเอียดการรับสมัครสอบตรงคณะนิติศาสตร์ ปี 2553

กำหนดการต่างๆ ของรับตรง คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ กิจกรรม วันที่ รับสมัครผ่านระบบ INTERNET ที่เว็บ www.reg.tu.ac.th วันที่ 15 - 29......

อ่านต่อ

คุณสมบัติและวิธีการสมัครสอบ

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก 1. เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร......

อ่านต่อ

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการรับตรง ปี 2552

เอกสารแนบท้ายประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2552 รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ กำหนดการสอบ วิชาที่สอบ และเกณฑ์การคัดเลือ......

อ่านต่อ

เรียงความออนไลน์

ฝึกเขียนเรียงความ ออนไลน์ องค์ประกอบของเรียงความ มี ๓ ส่วน คือ คำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป คำนำ : เป็นส่วนแรกของเรียงความ ทำหน้าที่เปิดประเด็น ดึง......

อ่านต่อ

ตารางเรียน

ตารางเรียน เดือนตุลาคม N'ฐาปนี Basic law 3 (11-20 ต.ค.0900-1200) Advance 2 (21-24 ต......

อ่านต่อ

คณะนิติศาสตร์ มธ. เปิดรับนักเรียน ม.6 เข้าเรียนนิติศาสตร์รุ่นแรกที่ลำปาง 200 คน

คณะนิติศาสตร์ มธ. เปิดรับนักเรียน ม.6 เข้าเรียนนิติศาสตร์รุ่นแรกที่ลำปาง 200 คน ในเดือน มิ.ย. 52 คณะนิติศาสตร์ มธ.จะรับนักเรียน ม.6 เข้าเรียนต่อ......

อ่านต่อ

องค์ประกอบของวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชา

องค์ประกอบของวิชาและค่าน้ำหนักแต่ละวิชา 1.วิชาความถนัดเชิงวิชาการ (SAT)รวม 20 คะแนน 1.1 ชุดจำนวน5 คะแนน 1.2 ชุดการใช้ภาษาไทย 10 คะแนน 1.3 ชุดกา......

อ่านต่อ

วิธีการฟัง

วิธีการรับฟัง LegendLaw Online ...

อ่านต่อ

Legendlaw online

เรียนกฎหมาย ออนไลน์ เมื่อนั่งอยู่บ้าน หน้าคอมก็สามารถเรียนกฎหมาย สดๆได้แล้ว Legenlaw ได้นำเทคโนโลยี การถ่ายทอดสดทางเสียง ประกอบกับการพูดค......

อ่านต่อ

ฝึกสมองไบรท์ด้วย 9 เทคนิค

โดย วนิษา เรซ ผู้เชี่ยวชาญด้านอัจฉริยภาพจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผู้หญิงสมัยนี้อยากสวย ฉลาด และสุขภาพดี ทุกคนจึงพากันดูแลรูปร่างด้วยการออกกำลังกาย เคร......

อ่านต่อ

Copyright Legendlaw 2008

 
  
view