Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

ปฎิทินสอบตรง คณะนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2560

ปฎิทินสอบตรง คณะนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2560


กิจกรรม

วันที่

รับสมัคร

 

1-30 พฤศจิกายน 2559

ชำระเงิน

 

1 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและแผนผังที่นั่งสอบ

 

นิติศาสตร์ 19 ธันวาคม 2559


รัฐศาสตร์ 9 มกราคม 2560

(เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกจากคะแนน TU star)

วันสอบข้อเขียน

นิติศาสตร์ 22 มกราคม 2560

 

รัฐศาสตร์ 21 มกราคม 2560

(เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกจากคะแนน TU star)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

นิติศาสตร์ 27 มีนาคม 2560

 

รัฐศาสตร์ 20 มีนาคม 2560

 

วันสอบสัมภาษณ์

นิติศาสตร์ 2 เมษายน 2560

 

รัฐศาสตร์ 25 มีนาคม 2560

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

นิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์

10 เมษายน 2560

ยืนยันสิทธิเข้าศึกษา

นิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์

25-28 เมษายน 2560

รวบรวมโดย สถาบัน Legendlaw
Copyright Legendlaw 2008

 
  
view