Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ ครั้งที่ 20

ประกาศรายชื่อน้องๆ ที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 20 น้องๆ ที่มีรายชื่อ ให้ดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้1.ยืนยันสิทธิทางเว็บไ......

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อค่ายแนะแนว นิติศาสตร์

ประกาศรายชื่อน้องๆ ที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 19 น้องๆ ที่มีรายชื่อ ให้ดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้1.ยืนยันสิทธิทางเว็......

อ่านต่อ

เฉลยข้อสอบ ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์

เฉลยข้อสอบ นิติศาสตร์ ข้อสอบชุดที่ 1 1 ค 6 ง 2 ก 7 ค 3 ข 8 ก ......

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17

ประกาศรายชื่อน้องๆ ที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 17 น้องๆ ที่มีรายชื่อ ให้ดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ยืนยันสิทธิทางเ......

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ ครั้งที่ 16

ประกาศรายชื่อน้องๆ ที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 16 น้องๆ ที่มีรายชื่อ ให้ดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ยืนยันสิทธิทางเ......

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อน้องๆ ที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 15

ประกาศรายชื่อน้องๆ ที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 15วันที่ 10 สิงหาคม 2557 น้องๆ ที่มีรายชื่อ ให้ดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ......

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อค่ายแนะแนวนิติศาสตร์คตรั้งที่ 14

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 14น้องๆที่มีรายชื่อทุกคนให้น้องทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. ยืนยันสิทธิทางเว็บไซต......

อ่านต่อ

ความรู้สึกของน้องๆ ต่อค่ายแนะแนวนิติศาสตร์

ความรู้สึกของน้องๆ ต่อค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ ...

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 13

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 13น้องๆที่มีรายชื่อทุกคนให้น้องทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. ยืนยันสิทธิทาง......

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 12

ประกาศรายชื่อน้องๆที่มีสิทธิเข้าค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 12 1 นางสาวกนกวรรณ ไหมสีงาม พระปฐมวิทยาลัย2 นางสาวกมลพร ฉายโช้น ธัญรัตน์3 นายกฤษณะ เ......

อ่านต่อ

ความรู้สึกของน้องๆต่อค่ายแนะแนวนิติศาสตร์

ความรู้สึกของน้องๆค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ (G-Camp)...

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อน้องๆที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 11

ประกาศรายชื่อน้องๆที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 11 ขั้นตอนการยืนยันสิทธิและชำระค่าสวัสดิการ น้องๆที่มีรายชื่อทุกค......

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 10

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 1017 มีนาคม 2555ณ KV Mansion สุขุมวิท 81 ขั้นตอนหลังจากน้องๆตรวจสอบรายชื่......

อ่านต่อ

สถานที่จัดค่ายแนะแนวนิติศาสตร์

สถานที่จัดกิจกรรม และ สถานที่พัก ห้องประชุม ศูนย์กิจกรรมฯ ผิน แจ่มวิชาสอน (เพชรเกษม 102) สายรถเมล์ที่ผ่าน80 80ก 84 91 91ก 123 157 163 1......

อ่านต่อ

รายชื่อค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ึครั้งที่9

ประกาศรายชื่อ น้องๆมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 9 (G-Camp 9) หมายเหตุ สำคัญต้องอ่าน !! 1. น้องๆที่มีรายชื......

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 8

ประกาศรายชื่อ น้องๆมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 8 (G-Camp 8) หมายเหตุ สำคัญต้องอ่าน !! 1. น้องๆที่มีรายชื......

อ่านต่อ

รายชื่อน้องเข้าค่าย G-Camp#6 ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 6

รายชื่อน้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 6 นางสาวมินตรา บุญเกิดโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” นายกุลวัฏ แซ่จึงโรงเรียนจันทร์ป......

อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศค่ายแนะแนวนิติศาสตร์

ภาพบรรยากาศค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ ...

อ่านต่อ

ความรู้สึกของน้องๆ ต่อค่ายแนะแนวนิติศาสตร์

ความรู้สึกของน้องๆ ต่อค่ายแนะแนวนิติศาสตร์...

อ่านต่อ

ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์4-1

ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 4 วัันที่ 1 เมษายน 2552 ณ ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด ผิน แจ่มวิชาสอน น้องๆเริ่มลงทะเบียนกัน ตั้งแต่แปดโมงแล้วจร้าา ......

อ่านต่อ

รายละเอียดค่ายแนะแนวนิติศาสตร์

เคยสงสัยไหมว่า ? นิติศาสตร์จบไปทำงานอะไรได้บ้าง นอกจาก ทนาย ผู้พิพากษา อัยการ ? 4 ปีในมหา'ลัยเค้าเรียนอะไรกันบ้าง ? ยากไหม ? ทำไมนิติคนเรียนเยอะจ......

อ่านต่อ

ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์

ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 20(G-Camp #20) รายละเอียดค่าย เคยสงสัยไหมว่า? นิติศาสตร์จบไปทำงานอะไรได้บ้าง นอกจาก ทนาย ผู้พิพากษา......

อ่านต่อ

ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์4-2

น้องๆทุกคน ตั้งใจกันทุกคนเลยครับ ^ ^ อ่ะ พักเที่ยงกันก่อน ปิดถนนกินกันเลย อิอิ มีซุ่มกันสองคน ท่าทางจะอร่อยน่ะ ^^ อิ่มแล้วเข้าห้......

อ่านต่อ

สถานที่จัดค่ายแนะแนว

การเดินทางมายังสถานที่จัดค่าย G-Campค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ ภาพบรรยากาศภายในค่ายแนะแนวฯ รายละเอียดสถานที่พัก - ที่พักเป็นบ้านพัก 1 หลัง นอนได้ 7......

อ่านต่อ

ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์4-3

ตัวแทนกลุ่มออกมาตอบคำถาม (มติกลุ่ม - -") สู้ๆ แม้คำถามจะยากกนิดนึง อิอิ ถูกกกก ถูกต้องน้าค้าบบบ มอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะเลิศอันดับ 1 ......

อ่านต่อ

กิจกรรม Legendlaw IDOL

คลิกดาวโหลด หรือ ปริ้นได้โดยตรงเลยจร้าา ^ ^ ...

อ่านต่อ

ค่ายกฎหมาย

สถาบัน Legend Law เรามีการเรียนการสอนกฎหมายและวิชาการต่างๆ อย่างเข้มข้นไม่เพียงแค่นั้นเรายังมีกิจกรรมเสริมความรู้และ ประสบการณ์ให้แก่น้องๆ เพื่อให้น้อ......

อ่านต่อ

สัมภาษณ์ออกรายการวิทยุจุฬา 101.5 MHz ช่วงคนหาตัวต้นเพื่อคนพบตัวเอง

สัมภาษณ์ออกรายการวิทยุจุฬา 101.5 MHz ช่วงคนหาตัวต้นเพื่อคนพบตัวเอง คลิปเสียงสัมถาษณ์ P'Mac แห่งสถาบัน Legendlaw ติวสอบตรงนิติศาสตร์ ในรายการว......

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อติวแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี

ประกาศรายชื่อน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมติวแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี'54 นาย สุริยวัชร พันธ์นรา อั้ม นาย เบญจฤทธิ์ ......

อ่านต่อ

สอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ปี 2554

ภาพบรรยากาศสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 ปีนีีมีผู้ลงทะเบียนเข้าสอบกว่า 5000 คน ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว และเป็นปีแรกที......

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่าย Law Camp

ขอแสดงความยินดีกับ น้องๆที่มีรายชื่อมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม ค่าย Law Campหมายเหตุ น้องๆที่มีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ต้องโอนค่าสวัสดิการ 2600 บาท มาก่อนว......

อ่านต่อ

มิวเซี่ยมสยาม4

อุ้ย !! ดารามาเอง อ่ะ !! บอกรักใครหรอ อิอิ โอโห Legendlaw อยู่ในสายเลือดจริง อิอิ ถ่ายภาพหมู เอ้ย !! ภาพหมู่ก่อนกลับ หล่อ สวย อี......

อ่านต่อ

มิวเซี่ยมสยาม3

เรือสวยฮะ โครงสร้างจำลองสถาปัตยกรรม ลอยมาหลายลำเลยย อ่ะ !! ตกจายอารายยหรออ ขอขับรถสักหน่อย หน้า 1 2 หน้า 4...

อ่านต่อ

มิวเซี่ยมสยาม2

เอ๊ะ เค้ามุ่งอารายกาน เหมือนจริงๆน้องนก 55+ น่ารักดีน่ะ ตั้งใจดูกันจริงๆ ^ ^ สวยๆหล่อๆกันทั้งน้านน หน้า1 หน้า 3 4 ...

อ่านต่อ

มิวเซี่ยมสยาม

กิจกรรมประสบการณ์นอกสถานที่ ภายหน้าทางเข้ามิวเซี่ยมครับ เตรียมตัวชมวีดีทัศน์กานน สวยจริงๆครับ ได้บรรยากาศสมัยก่อยจริงๆ น้องโบว์......

อ่านต่อ

Course Video On Demand

คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รูปแบบ Video On Demand ติวได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่จำกัดรอบ...

อ่านต่อ

เข้าใช้งาน Legendlaw Online On Demand

วิธีการเข้าใช้งานระบบ VOD (Video On Demand) การติวกฎหมายตลอด 24 ชั่วโมง ได้ตลอดเวลาไม่มีจำกัด Web Browser ต้อง Support HTML 5 แนะนำให้ใช้ Google Ch......

อ่านต่อ

คอร์สติวสอบตรงโค้งสุดท้าย

คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์รอบ Online สด โค้งสุดท้ายก่อนสอบ คอร์สเรียน วันที่ เวลา ระยะเวลา ค่าเรียน Expert Law 1(Ex001) 16 ธั......

อ่านต่อ

Home Work การบ้าน

Law Camp 3.5 • หัวข้อย่อความ Post Test Law Camp 3.5 Course GAT1&Writing - เฉลยย่อความครั้งที่ 1 ตัวอย่างหัวข้อเรียงความ ได้แก่ - กฎห......

อ่านต่อ

e-exam แบบทดสอบกฎหมายออนไลน์

แบบทดสอบกฎหมายออนไลน์ พร้อมคำอธิบายในรูปแบบเสียงประกอบน้องๆสามารถทำแบบทดสอบ และหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดสามารถถามได้ครับ...

อ่านต่อ

Legendlaw online home

LegendLaw Online : Real Timeระบบการติวแบบออนไลน์แบบสดๆ ที่แรกและที่เดียว กับระบบ Online อย่างสมบูรณ์แบบ เรียนได้ทุกที่ ทุก......

อ่านต่อ

คอร์ส Online สด และ On Demand

คอร์สติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รูปแบบ Video On Demand ติวได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่จำกัดดูรายละเอียดว่าแต่ละคอร์สเรียนอะไรบ้างโปรโมชั่นพิเศษ !!สมั......

อ่านต่อ

ติวออนไลน์สด

สามารถพูดคุยสอบถามได้เลยจร้าา หมายเหตุ หากไม่มีหน้าจอขึ้นให้ กด F5 หรือ รีเฟชร ใหม่น่ะครับ หรือ ถ้าหน้าจอแชทไม่ขึ้น หรือไม......

อ่านต่อ

ติวออนไลน์ย้อนหลัง

ติวออนไลน์ย้อนหลัง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 1. วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ตอนที่ 1 2. วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ตอนที่ 2 3. วันที่ 6 มิถุนายน 2552 ......

อ่านต่อ

วิธีสมัครเรียนและเข้าใช้งาน

Legendlaw ติวสอบนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ วิธีการเข้าใช้งาน Legendlaw Online และแบบ Video On Demand เว็บเบราว์เซอร์ที่แนะนำการเรียนแบบ On Demand ต้อง......

อ่านต่อ

ติวออนไลน์ย้อนหลัง

Legendlaw ติวออนไลน์ ย้อนหลัง คุณสมบัติระบบ ติวออนไลน์ย้อนหลังของ Legendlaw 1. เอกสารประกอบการสอนแบบ ออนไลน์ ใช้ระบบ สไลด์ประกอบทางหน้าเว็บโดยตรง......

อ่านต่อ

ติวออนไลน์ย้อนหลัง วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ตอนที่ 1(เฉพาะสมาชิก)

ติวออนไลน์ย้อนหลัง วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ตอนที่ 1 ใช้โปรแกรม Real player ในการฟังเท่านั้น !! หากไม่มีโปรแกรม ดาวโหลดได้หน้าเว็บ ติวย......

อ่านต่อ

ติวออนไลน์ย้อนหลัง วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ตอนที่ 2(เฉพาะสมาชิก)

ติวออนไลน์ย้อนหลัง วันที่ 30 พฤษภาคม 2552 ตอนที่ 2 ...

อ่านต่อ

ติวออนไลน์ย้อนหลัง วันที่ 6 มิถุนายน 2552 ตอนที่ 1(เฉพาะสมาชิก)

ติวออนไลน์ย้อนหลัง วันที่ 6 มิถุนายน 2552 ตอนที่ 1 ...

อ่านต่อ

ติวออนไลน์ย้อนหลัง วันที่ 6 มิถุนายน 2552 ตอนที่ 2(เฉพาะสมาชิก)

ติวออนไลน์ย้อนหลัง วันที่ 6 มิถุนายน 2552 ตอนที่ 2 ...

อ่านต่อ

Copyright Legendlaw 2008

 
  
view