Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 8

ประกาศรายชื่อ น้องๆมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 8 (G-Camp 8)หมายเหตุ สำคัญต้องอ่าน !!

   1. น้องๆที่มีรายชื่อ ติดตัวจริง ให้ทำการโอนค่าสวัสดิการค่าย ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2554 เวลา 22.30 น.

   2. น้องๆที่โอนค่าสวัสดิการมาแล้ว ให้ ยืนยันสิทธิ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2554

   3. หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่า น้องๆสละสิทธิไม่เข้าร่วมกิจกรรม และจะไม่คืน
       สวัสดิการไม่ว่ากรณีใดๆ แต่ทางค่ายจะส่งเกียรติบัตร ให้ตามที่อยู่ที่สมัคร 
       (สำหรับน้องๆที่โอนค่าสวัสดิการมาแล้วแต่สละสิทธิ)

   4. หากมีน้องๆที่สละสิทธิ ทางค่ายจะให้สิทธิน้องๆที่มีรายชื่อสำรอง ตามลำดับจนกว่าจะครบ 200 คน

   5. น้องๆที่โอนเงินแล้วนำสลิป มายืนยันในวันลงทะเบียนด้วยนะคะ หากน้องๆส่งสลิปมาก่อนแล้วไม่ต้องนำ
       มาอีกนะคะ 

 

ยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม คลิกคะ

     สำหรับน้องๆที่ต้องการจองที่พัก พิมพ์ ชื่อ นามสกุล ลำดับที่ ส่ง SMS มาที่เบอร์ 0834219998
ระบุว่าต้องการจองห้องพัก


รายชื่อน้องๆสำรอง


หมายเหตุ สำคัญต้องอ่าน !!

   1. น้องๆที่มีรายชื่อ ติดตัวสำรอง หลังจากวันที่ 23 พี่ๆจะติดต่อน้องๆ กลับไปตามลำดับนะคะ

 

 

 

Copyright Legendlaw 2008

 
  
view