Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

สัมภาษณ์ออกรายการวิทยุจุฬา 101.5 MHz ช่วงคนหาตัวต้นเพื่อคนพบตัวเอง

สัมภาษณ์ออกรายการวิทยุจุฬา 101.5 MHz ช่วงคนหาตัวต้นเพื่อคนพบตัวเอง

 

         คลิปเสียงสัมถาษณ์ P'Mac แห่งสถาบัน Legendlaw ติวสอบตรงนิติศาสตร์ ในรายการวิทยุจุฬา 101.5 MHz

ช่วงค้นหาตัวตนเพื่อค้นพบตัวเอง เพื่อให้น้องๆ ค้นหาตัวเองได้ไวขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมได้ดีกว่าคนอื่นๆ และรายละเอียด

เกี่ยวกับค่ายแนะแนวนิติศาสตรครั้งที่ 12 ด้วยจร้า

Copyright Legendlaw 2008

 
  
view