Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

ประกาศรายชื่อติวแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี

ประกาศรายชื่อน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมติวแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี'54

 

นาย

สุริยวัชร

พันธ์นรา

อั้ม

นาย

เบญจฤทธิ์

ผดุงชีวิต

แบมบู

นาย

วีรพจน์

ตลอดสุข

เต้

นางสาว

ณัฐจิราพร

ฮวบสวรรค์

แพน

นางสาว

เพ็ญบูชา

บุญพรหม

หมิว

นาย

จิรสิน

เลี่ยมสุวรรณ

ออม

นาย

อลงกรณ์

มะสุนสืบ

แพท

นาย

สุชาติ

เกษแก้ว

ต้น

นางสาว

บงกชรัตน์

นภาวรรณ

แป้ง

นาย

ปราชญา

บุญช่วยชู

ตูน

นางสาว

ปรียากร

มั่นคง

มินนี่

นางสาว

ธวัลรัตน์

อินทรจักร

พลอย

นางสาว

วิชาดา

พูลผล

ใบเตย

นางสาว

นภาพร

ศิริบุตร

ฟ้า

นางสาว

ฐานิดา

เนื่องจำนงค์

ออย

นาย

ศิริมงคล

คชภักดี

HOT

นางสาว

บุณยวีร์

บุญณรงค์

พลอย

นางสาว

สิรินาถ

เสตกุล

อีฟ

นางสาว

แก้วลัดดา

นิมมา

ใบเตย

นาย

สุดารัตน์

แดงเจริญ

เมย์

นาย

ชยางกูร

วรรักษา

แชมป์

นางสาว

สุดารัตน์

เเดงเจริญ

เมย์

นาย

กฤษดา

จันทร์มาจรัส

เก้า

นางสาว

อัจจิมา

บับพาเเก้ว

พลอย

 

*หมายเหตุ น้องๆที่ติวคอร์ส Basic law รอบเปิดเทอมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลย


แผนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2554 เริ่มเวลา 10.00 - 16.00 น.
น้องๆมีค่าใช้จ่ายค่าชีทเอกสาร และค่าเข้าหอสมุด 20 บาท เท่านั้น

สถานที่ติวอยู่ที่ หอสมุดป๋วย อึ้งภากรณ์ (ตามแผนที่หมายเลข 11)

 * หากน้องๆเดินทางด้วยรถตู้จาก มธ. ท่าพระจันทร์ รถตู้จะจอดที่ ข้างศูนย์หนังสือรังสิต (ตามแผนที่หมายเลข 10)

* หากน้องๆเดินทางด้วยรถตู้จาก อนุสาวรีชัยฯ รถตู้จะจอดอยู่ ตรงข้ามสำนักงานอธิการบดี (ตามแผนที่หมายเลข 1)


Copyright Legendlaw 2008

 
  
view