Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

ประกาศรายชื่อค่ายแนะแนว นิติศาสตร์


ประกาศรายชื่อน้องๆ ที่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 19

น้องๆ ที่มีรายชื่อ ให้ดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

     1. ยืนยันสิทธิ ทางเว็บไซต์ว่าน้องๆ มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมแน่นอนแล้ว 
         อย่าลืมจำลำดับที่ ของตัวเองในประกาศรายชื่อด้วยนะครับ !!

          >>> ยืนยันสิทธิคลิกที่นี่ <<<

           ยืนยันสิทธิได้ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 23.00 น. 

           ***สำคัญ*** หากยืนยันสิทธิแล้ว ภายหลังไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ ให้แจ้งพี่ๆ ทันที 
           จะโทรแจ้ง หรือแจ้งทาง Line ก็ได้เช่นกัน
           ให้แจ้ง ชื่อ นามสกุล และ ลำดับเลขที่ ด้วยนะครับ

          ในกรณีที่ ยืนยันสิทธิแล้ว ติดธุระมาไม่ได้ และไม่แจ้งยกเลิก จะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป


     2. ชำระค่าสวัสดิการ 350 บาท โดยโอนผ่าน ทางธนาคาร หรือ ตู้ ATM ก็ได้
         โอนมาที่ 
         " ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย มธ.ศูนย์รังสิต ชื่อบัญชี นายไตรภพ สีแก้วนิตย์ เลขบัญชี 
         475-0-20281-9 "
       
 (จะโอนมาก่อนที่จะยืนยันสิทธิ หรือ จะยืนยันสิทธิก่อนแล้วโอนก็ได้) 


     3. เมื่อน้องๆโอนเรียบร้อยแล้วให้เก็บใบสลิป หรือ หลักฐานการโอนค่าสวัสดิการไว้ เพื่อนำมายืนในวัน
         ลงทะเบียน หากน้องๆ ที่ไม่ได้นำมา ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าสวัสดิการ ในวันลงทะเบียน
         ดังนั้นน้องๆ อย่าทำหายนะครับ ^ ^

         (สำคัญมาก) เพราะ น้องๆ จะโอนค่าสวัสดิการมาจำนวนมากในเวลาเดียวกัน การตรวจสอบจะยากมากๆ 


     4. ส่วนน้องๆที่ต้องการสำรองที่พัก ในคืนก่อนวันค่าย วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 
         ต้องโอนค่าสวัสดิการเพิ่มเติมอีก 200 บาท 
โอนมาพร้อมกันกับค่าสวัสดิการค่าย ได้เลยจ้าา ^ ^ 

         คลิกเพื่อชมสถานที่จัดค่ายและที่พัก

         ติดต่อสอบถาม โทร 083-421-9998 P'Mac  
                                  Line : @legendlaw

       *** สำหรับน้องๆ ที่มาพักในค่าย สามารถ มาได้ตั้งแต่หลัง 12.00 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม 2560

น้องๆ ที่เล่น LINE อย่าลืมเข้ากลุ่ม LINE ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ ครั้งที่ 19
เพื่อติดตามข่าวสาร ความรู้ การศึกษาเกี่ยวกับนิติศาสตร์
v
http://line.me/ti/g/GjyAthIefo


รายชื่อจะประกาศ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 20:00

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่มีรายชื่อทุกคนนะครับ ^ ^

น้องๆ คนไหนที่ไม่มีรายชื่อ สามารถหากสนใจ สามารถมาลงทะเบียนเพิ่มเติมที่หน้างานได้นะครับพ้ม 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน
1 นางสาว เกร็ดมณี ทองพันชั่ง กาญจนาภิเษก สุพรรณบุรี
2 นางสาว เนตรนภา พยัคฆพันธุ์ บางลี่วิทยา
3 นางสาว เพ็ญพัฒน์ ฐานิวัฒนานนท์ สวนกุหลาบ รังสิต
4 นาย เมธี เงินถา แกลงวิทยสถาวร
5 นาย เล็ก เมืองอินทร์ นวมินทราชูนิศ บดินทรฯ
6 นางสาว เวธินี ปองดอง สามัคคีวิทยาคม
7 นาย เอกภพ พึ่งยนต์ พระหฤทัย ดอนเมือง
8 นางสาว เอมิลี่  ทิมมอนส์ มารีวิทย์
9 นางสาว โยษิตา ศรีสุระ สายปัญญาในพระบรมฯ
10 นางสาว กนกพร หล่อทอง เซนต์โยเซฟ นครสวรรค์
11 เด็กชาย กนกพล อาคะพงษ์ มัธยมวัดหนองแขม
12 นางสาว กนกวรรณ เมธาวรากุล สตรีมารดาพิทักษ์
13 นางสาว กรรณิการ์ ดวงประเสริฐ นครไทย
14 นาย ก้องเกียรติ ศรีหาคำ สิงห์สมุทร์
15 นางสาว กัลยาลักษณ์ อ่อนชำนิ บุญวัฒนา
16 นางสาว กานต์ชนก จันทร์แดง สวนกุหลาบ นนทบุรี
17 นางสาว กานต์ระวี ทองแก้ว นครกวิทยา
18 นางสาว กิตยาภัทร์ วิภานุรัตน์สิน กาญจนาภิเษก นครปฐม
19 นางสาว กุลธิดา เพชรน้อย นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา
20 นางสาว จิรัชยา อินทะเสม ศรียาภัย
21 นางสาว จิราพร พุกศร แกลงวิทยสถาวร
22 นางสาว จุฑารัตน์ ทรัพย์ทวีธีรกุล เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
23 นาย ชญานนท์ ปันตัน สามัคคีวิทยาคม
24 นางสาว ชญานิศ วิสุทธาจาร ราชินี
25 นางสาว ชนัญชิดา สุวรรณะ นครสวรรค์
26 นางสาว ชมพูนุช พ่อค้า เขมะสิริอนุสสรณ์
27 นาย ชยาวิญญ์ ลิ้มรัตนพันธ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
28 นางสาว ช่อพิมภัทร ปานสีสุธีพัชร มัธยมวัดหนองแขม
29 นางสาว ซะกียะห์ อาหรับ สวนกุหลาบ ธนบุรี
30 นางสาว ฌานิกา วิกาหะ นารีรัตน์
31 นางสาว ญาณิน แสนอุ่น ระยองวิทยาคม
32 นางสาว ฐิตาภรณ์ ตันติวันรัตน์ สตรีวิทยา
33 นางสาว ฐิตินันท์ ยะมัง นวชิรรวิทย์ เชียงใหม่
34 นางสาว ฐิติภา ทองคำ สตรีวิทยา
35 นาย ฐิติภูมิฐ์ กีรติมนัสวิน วัดสุ?ธิวราราม
36 นางสาว ฐิติรัตน์ มาสะระ  สตรีราชินูทิศ
37 นางสาว ณัฐกัญญา ดวงตา นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา
38 นางสาว ณิชกานต์ เพ็ญเสวี แกลงวิทยสถาวร
39 นางสาว ดวงใจ เดือนงามจริง สตรีวัดระฆัง
40 นาย ตะวัน วิจันทร์ตา สาธิต ม.ศิลปากร
41 นาย ตุลธร ปัทมาคม วชิราวุธวิทยาลัย
42 นางสาว ทิพย์จิรา เอี่ยมวิจารณ์ กาญจนาภิเษก สุพรรณบุรี
43 นางสาว ธญานี ตันปรียะชญา เรยีนาเชลีวิทยาลัย
44 นาย ธนเดช  บรรลิขิตกุล ดาราสมุทร ศรีราชา
45 นาย ธนพล อุดมสินประเสริฐ เบญจมราชูทิศ
46 นางสาว ธนพัต ขจรชัยกุล สาธิต มศว ประสานมิตร
47 นางสาว ธนภรณ์ ประกอบการ มัธยมตากสินระยอง
48 นางสาว ธนภรณ์ ชำประเสริฐ รัตนโกสินทร์ฯ บางเขน
49 นางสาว ธนัญญา ชายเพ็ชรแก้ว นวชิรานุกูล สงขลา
50 นางสาว ธนาภา จิตตพุทธิ เฉลิมขวัญสตรี
51 นาย ธนินทร์รัฐ ลี้รัตนศีริ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
52 นางสาว ธวรมลพรรณ จรัสขจร หาดใหญ่วิทยา 2
53 นางสาว ธวัลรัตน์ ทรัพย์สมสกุล สตรีศรีสุโขทัย
54 นางสาว ธวัลรัตน์ ใรรณา ชลกันยานุกุล
55 นางสาว ธัญจิรา มีมนต์ นารีรัตน์
56 นางสาว ธัญญดา รัถเชื้อ ธิดาแม่พระ
57 นางสาว ธาดาเกตุ ธรธนันท์ ดาราวิทยาลัย
58 นางสาว ธิมาพร น่านคำ สุรศักดิ์มนตรี
59 นาย ธีรภัทร สินมงคล ดาราสมุทร ศรีราชา
60 นาย นพรุจ นาคบุรี กุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
61 นางสาว นภศกรณ์ เข็มทอง นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา
62 นางสาว นภัสวรรณ จันทร์เทศ สตรีนครสวรรค์
63 นางสาว นริศรา ศรีเหรา นครกวิทยาคม
64 นางสาว นววรรณ อินทมโน วรนารีเฉลิม สงขลา
65 นาย นันท์กานต์ กันสุข พิจิตรพิทยาคม
66 นางสาว นันท์นภัส นิยะสม บดินทรเดชา สิงห์ฯ
67 นาย นิปุณ เทียบจิรประภา นวมินทราชูทิศ กทม
68 นาย บวรศักดิ์ เจริญรุ่ง วัดไร่ขิงวิทยา
69 นางสาว บุญสิตา ปราบใหญ่ หอวัง
70 นางสาว ปภาวดี วัฒนชัย พระหฤทัย ดอนเมือง
71 นาย ปรินทร ดลโสภณ ดาราสมุทร ศรีราชา
72 นางสาว ปริศนา อินธิมา คลองลาน
73 นางสาว ปรีดาพร ศรีคงศรี ไทยครีสเตียน
74 นางสาว ปรียา บุนมาเลิศ เซนต์โยเซฟ บางนา
75 นางสาว ปรียาภรณ์ อังคะคำมูล พนมไพรวิทยาคาร
76 นางสาว ปวันรัตน์ สุขงาม นครสวรรค์
77 นางสาว ปวีณา มะณีธรรม เนินมะปรางศึกษาวิทยา
78 นางสาว ปัณฑิตา พิทักษ์วาปี สาธิตพิบูลบำเพ็ญ
79 นางสาว ปัทมวรรณ สงทอง ยอแซฟอุปถัมภ์
80 นางสาว ปาจริย์ พานิชวงศ์ เตรียมอุดม นครราชสิมา
81 นางสาว ปาณิตา งามวงศ์ มารีวิทยากบินทร์บุรี
82 นางสาว ปานชีวา ผ้องแผ้ว มารีวิทยากบินทร์บุรี
83 นางสาว ปิยะฉัตร โคทนา จันทร์ประดิษฐ์รามา
84 นางสาว ปุญญิศา มากวิสัย สวนกุหลาบ นนทบุรี
85 นางสาว ปุณยวีร์ จันทรสุข ราชวินิตบางแก้ว
86 นางสาว ปุริมปรัชญ์ นงนุช เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
87 นางสาว พริสร ทองเปรม แกลงวิทยสถาวร
88 นาย พอร์ชพิพัชญ์ สอนชัยภูมิ บ้านตากประชาวิทยาคาร
89 นางสาว พัชราภรณ์ สอนศรี บุรีรัมย์พิทยาคม
90 นาย พัทธพล ทองสอาด มัธยมวัดสิงห์
91 นางสาว พิชชาภา พลานุมาส สตรีศรีสุโขทัย
92 นางสาว พิมพ์ลภัส เผือกขาว เตรียมอุดมน้อมเกล้า
93 นางสาว พิมพ์ลภัส แก้วอาษา มารีวิทย์ สัตหีบ
94 นาย พีรธัช เอมอิ่ม นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา
95 นางสาว ภัคชัญญา เหลืองเรณู ราชวินิตมัธยม
96 นางสาว ภัคสุภางค์ เจริญอาจ ราชินี
97 นางสาว ภัทรวดี ใบบัว กาญจนาภิเษก นครปฐม
98 นางสาว ภาวินี สุขสว่าง บดินทรเดชา สิงห์ฯ
99 นางสาว ภูตะวัน เมืองจันทร์ มารีวิทย์
100 นางสาว มณฑ์สิริ เสนีย์ศิริกุล ราชินี
101 นางสาว มรุรส เหรียญทอง สาธิต มรภ บ้านสมเด็จฯ
102 นาย รชต นาจำปา สุรศักดิ์มนตรี
103 นางสาว รวิสรา หมูนศรี สุรศักดิ์มนตรี
104 นาย รัฐมนตรี ไทยเหียม
105 นาย วงศธร ศรีสุ่ม ระนองวิทยาคม
106 นาย วทัญญู เอี่ยมประภากุล ทวีธาภิเศก
107 นางสาว วรพิชชา พ้องพาน นารีรัตน์
108 นางสาว วรวดี เทียนดำ พระหฤทัยนนทบุรี
109 นางสาว วรวิสรา ร่มเย็ม สตรีมารดาพิทักษ์
110 นางสาว วรศิริ จิระกุลสวัสดิ์ โยธินบูรณะ
111 นางสาว วลัยลักษณ์ ดาวกระจาย นครกวิทยาลัย
112 นางสาว วัชราภรณ์ บุญล้ำเลิศ ลือคำหาญวารินชำราบ
113 นาย วันเฉลิม ลำโกน พนมไพรวิทยาคาร
114 นางสาว วันเพ็ญ วิพุฑฒิกุลวาทย์ จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
115 นางสาว วันฤดี เพ็ชรสลับแก้ว หาดใหญ่วิทยา 2
116 นางสาว วันวิสาข์ บุญสาระวัง บุญวาทย์วิทยาลัย
117 นางสาว ศจี ธีระชวาลวงศ์ บุญวัฒนา
118 นางสาว ศสิษา สายหล้า ชลกันยานุกูล
119 นาย ศักดิ์ชัย  ไหวพริบ สุนทรภู่พิทยา
120 นางสาว ศันสนีย์ รักธรรม ราชินีบูรณะ
121 นางสาว ศิรดา เลิศกันตพงศ์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
122 นาย ศุภณัฐ มะมา มัธยมวัดหนองจอก
123 นางสาว สกาวรัตน์ เจริญสุข  พนัสพิทยาคาร
124 นางสาว สนพัสพรรณ เอี่ยมพรเลิศ สตรีวัดระฆัง
125 นางสาว สนัฌฌา งามสนิท สิงห์สมุทร
126 นางสาว สุวันนท์ ทานัง ผดุงปัญญา
127 นางสาว หทัยชนก ปรเมษฐเนติกุล มาแตร์เดอีวิทยาลัย
128 นาย หัสวรรษ เกิดโพธิ์กะต้น ตากพิทยาคม
129 นาย อนาวิจ สุขรักษา มัธยมตากสินระยอง
130 นาย อภิชัย ฟักอ่อน สตรีสมุทรปราการ
131 เด็กหญิง อรรวรินทร์ ปานหอม สวนกุหลาบ ธนบุรี
132 นาย อัคร สุธีวีระขจร เซนคาเบรียล
133 นาย อัครวินท์ เตชัสหงส์ เทพศิรินทร์
134 นางสาว อัญชัญ กุลพิโมกข์ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
135 นาย อัศวิน ซื่อตรง ภ.ป.ร ราชวิทยาลัย
136 นาย อาชวิต ไชยเดช วชิรธรรมสาธิต
137 นางสาว อภิญญา  เต็มเปี่ยม ระยองวิทยาคม
138 นางสาว ณัฏฐณิชา สุวรรณไตรย์ หนองสูงสามัคคีวิทยา
Copyright Legendlaw 2008

 
  
view