Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

ปฏิทินรับตรง รัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2559

ปฏิทินรับตรง รัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2559
จำนวนรับ 135 คน
ค่าสมัคร คนละ 400 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท

รายละเอียด

วันที่

1. รับสมัครทาง Internet : www.reg.tu.ac.th

 

2 - 30 พฤศจิกายน 2558

2. ชำระเงินผ่านทางธนาคาร Teller Payment

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

2 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2558

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ

17 ธันวาคม 2558

4. วันสอบข้อเขียน

 

30 มกราคม 2559

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

 

21 มีนาคม 2559

6. สอบสัมภาษณ์

 

26 มีนาคม  2559

7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 

11 เมษายน 2559

8. ยืนยันสิทธิผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ 
(Clearing – house) www.cuas.or.th

26-29 เมษายน 2559

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

 

16 พฤษภาคม 2559

สรุปข้อมูลโดย Legendlaw

Copyright Legendlaw 2008

 
  
view