Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

เฉลยข้อสอบ ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์


เฉลยข้อสอบ นิติศาสตร์


ข้อสอบชุดที่ 1

1

6

2

7

3

8

4

9

5

 10

 ข

ข้อสอบชุดที่ 2

1

6

2

7

3

8

4

9

5

 

 

ข้อสอบชุดที่ 3

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

ข้อสอบชุดที่ 4

1

16

2

17

2.2

18

3

19

4

20

5

21

6

22

7

23

8

24

9

25

10

26

11

27

12

28

13

29

14

30

15

 

 

 

 
เฉลยข้อสอบ รัฐศาสตร์

 

ข้อสอบชุดที่ 1

1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

 

 

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13

 

 

ข้อสอบชุดที่ 2

1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

 Copyright Legendlaw 2008

 
  
view