Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

ค่ายแนะแนวรัฐศาสตร์

ค่ายแนะแนวรัฐศาสตร์ครั้งที่ 1

ค่ายแนะแนวรัฐศาสตร์ครั้งที่ 1 (POL-Camp#1)

รับจำนวน : 150 คน

ปิดรับสมัครวันที่ : 31 สิงหาคม 2558

ประกาศรายชื่อ : 2 กันยายน 2558

จัดค่ายวันที่ : 5 กันยายน 2558 ( 1วัน) (เปลี่ยนแปลงจากเดิม 29 ส.ค.58)

ค่าสวัสดิการค่าย : 290 บาท (หากพักค้างคืนก่อนวันค่าย เพิ่ม 150 บาท)
 
สถานที่จัดค่าย : ศูนย์กิจกรรม ผิน แจ่มวิชาสอน (บางแค)

       ดาวโหลดใบสมัครคร่ายแนะแนวนิติศาสตร์

       Facebook Page ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์

เฉลยแนวข้อสอบค่ายแนะแนวรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อค่ายแนะแนวรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 1

Copyright Legendlaw 2008

 
  
view