Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

มารู้จักค่าย Law Camp ค่ายนิติศาสตร์
                 4 เหตุผลว่าทำไมค่าย Law Camp จึงเรียกได้ว่าเป็นค่ายติวสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ที่ดีที่สุด

             1. คุ้มค่ามากที่สุด

                ค่าย Law Camp ใช้เวลาติวทั้งหมด 96 ชั่วโมง เฉลี่ยค่าใช้จ่ายแล้วอยู่ที่ชั่วโมงละ 40 บาทเท่านั้น ซึ่งรวมค่า

             ที่พัก 3 คืน อาหาร 10 มื้อ อาหารว่าง 12 มื้อ ค่าเอกสารและค่าเรียนทั้งหมดแล้ว
หากเทียบกับคอร์สเรียนทั่วไป

            ประมาณ 4000 บาทต่อ 1 คอร์ส เวลาเรียนประมาณ 30 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ 100 – 200 บาทต่อชั่วโมง ซึ่งยัง

            ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พักของน้องๆ ต่างจังหวัดอีก ซึ่งตกแล้วค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ 4000 – 10000 บาท

             เลยทีเดียวซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายแฝงที่มากกว่าค่าเรียน            2. สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุด

                  น้องๆเคยไหมที่เรียนพิเศษจบคอร์สแล้วแต่ได้เพื่อนเพียงแค่ 2-3 คนที่นั่งข้างๆเราเท่านั้น อยากได้เพื่อนมา

             นั่งติว แบ่งปันความรู้ให้กันและกันแต่หาไม่ได้สักที
ปัญหาเหล่านี้จึงทำให้พี่ๆจัดค่าย Law Camp ขึ้นมาเพื่อให้

             น้องๆได้พบสังคมแห่งการเรียนรู้กฎหมายร่วมกัน บอกลาการเรียนแบบนั่งฟัง หรือท่องแบบนกแก้วนกขุนทอง

             ไปได้เลย เพราะใน Law Camp นอกจากน้องๆจะได้ฟังบรรยายแล้ว น้องๆจะได้เรียนรู้กฎหมายแบบจับกลุ่ม

             ถกเถียง แลกเปลี่ยนความรู้ให้กันและกัน เพื่อให้ความรู้ของทุกคนนั้น เท่าเทียมกันและสอบติดไปด้วยกัน

             ดั่งคำว่า TU Together            3. เพื่อน มิตรภาพและแรงบัลดานใจ

                 หลายครั้งที่บางคน รู้สึกไม่อยากอ่านหนังสือ ไม่มีเพื่อนเรียนด้วยเพราะเพื่อนเข้าคณะอื่น พ่อแม่บังคับเรียน

             เลยทำให้เรียนกฎหมายแล้วไม่ค่อยมีความสุข แต่ในค่าย Law Camp น้องๆจะถูกหล่อหลอมไปกับสังคมใหม่

             เพื่อนใหม่ มิตรภาพใหม่ สังคมที่มีความฝันเดียวกัน เส้นทางเดินเดียวกัน และเป้าหมายเดียว และน้องๆจะรู้ว่า

             น้องๆไม่ได้เดินอยู่คนเดียว            4. การติวที่เข้มข้น ครอบคลุม และหลายรูปแบบ

                 เบื่อไหมที่น้องๆ ต้องนั่งฟังบรรยายในห้องสี่เหลี่ยม เพียงอย่างเดียว ในค่าย Law Camp น้องๆจะได้ติวครบ

             ถ้วนทุกวิชา ทั้งวิชากฎหมาย เรียงความ ย่อความ ภาษาอังกฤษ และพร้อมทั้งการสอบเสมือนจริง ซึ่งน้องๆจะได้

             เรียนทั้งการบรรยายใน ห้องเรียน กิจกรรมเรียนรู้แบบ Walk Rally บทบาทสมมุติ การเรียนรู้แบบกลุ่ม บอกลา

             ความจำเจ น่าเบื่อไปได้เลย เพราะตลอด 96 ชั่วโมงนี้มีความแต่สนุก ตื้นเต้น เร้าใจตลอดเวลาแน่นอน


                                    Law Camp จึงเป็นค่ายที่จะทำความฝันของน้องๆให้เป็นความจริง

Copyright Legendlaw 2008

 
  
view