Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

ติวเตอร์กฎหมาย สภาบัน Legendlaw

ประวัติส่วนตัว
นาย ไตรภพ สีแก้วนิตย์ (พี่แมค)

มัธยมศึกษา
• โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม

สำเร็จการศึกษา
• คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ป.ตรี)

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่

• คณะนิติศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาธุรกิจบัณฑิต (ป.โท สาขากฎหมายอาญา)
• คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประวัติที่น่าสนใจ

• เจ้าของสถิติชนะการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 32 รายการ
• เคยศึกษาดูงานประเทศ อิตาลี สเปน โปตุเกส (ทุนรัฐบาล)
• ผู้ก่อตั้งและติวเตอร์ สถาบัน LegendLaw

• ยุวชนประชาธิปไตยรุ่น 1/49
• ประสบการณ์สอนมากกว่า 9 ปี


                   "  สวัสดีครับ พี่ชื่อเล่นว่า Mac น่ะครับ พี่เองเริ่มเรียนกฎหมายมาตั้งแต่ ม.1 โดยมีอาจารย์ที่โรงเรียน

         เป็นผู้ชักชวน เข้าทีมกฎหมายโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม เพื่อติวกฎหมาย ไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมายตาม

         ที่ต่างๆ ตลอดระยะเวลา 6 ปีในมัธยม พี่เองต้องติวกฎหมายวันละไม่ต่ำกว่า 4 - 5 ชั่วโมงต่อวัน เป็นแบบนี้ตลอด

         ระยะเวลา 6 ปี และได้เข้าแข่งขันจนได้รางวัลมากที่สุด ในประเทศไทย ทั้งสิ้น 32 รายการ

                   จากประสบการณ์ในการแข่งขันตลอดระยะเวลา 6 ปี ความกดดัน การใช้ไหวพริบ และเทคนิคต่างๆ

         พี่ได้สรุปรวบรวม เพื่อถ่ายทอดให้แก่น้องๆอย่างเต็มที่ เพื่อความฝันและอนาคตของน้องๆทุกคน "


     ประวัติรางวัลการแข่งขัน
                                                           ศาลปกครอง
ขณะศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 1


• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


                                                               สภาทนายความ
ขณะศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 2

• รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันสภาทนายความ

ขณะศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 4

• รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงรางวัลทุนการศึกษา
งาน”วันทนายความ 48” จัดโดยสภาทนายความ


                                                                   กระทรวงยุติธรรม
ขณะศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 2

• ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม 111 ปี

ขณะศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 4

• รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ฉลอง 113 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงยุติธรรม

• ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงรางวัลทุนการศึกษา
งาน “วันศาลยุติธรรม ประจำปี 2548” จัดโดยศาลอุทธรณ์ภาค 9


ขณะศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 5

• รองชนะเลิศกันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงทุนการศึกษา
เนื่องในงาน “วันศาลยุติธรรม” จัดโดยศาลอุทธรณ์ภาค 9


• รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวโรกาสวันครบรอบ
วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม 114 ปี ประจำปี 2549


ขณะศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 6

• ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการจัดงานวันรพี 49 ณ ศาลอาญา ถนนรัชดาฯ


• ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา ชิงทุนการศึกษา
เนื่องในงาน “วันศาลยุติธรรม” จัดโดยศาลอุทธรณ์ภาค 9                                                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขณะศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 3

• ที่ 2 ของประเทศไทย การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางด้านกฎหมาย เนื่องในวันรพี’46 ฉลองครบรอบ 100 ปี
โรงเรียนกฎหมายไทย เพื่อชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ขณะศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 4

• รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงาน “รัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 12” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ขณะศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 5

• ที่ 3 ของประเทศ โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี’48 เพื่อชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา “ที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงเรียนกฎหมายไทย” ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


                                                                
ขณะศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 3
• ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนากรมการประกันภัยครบรอบ 25 ปี ประจำปี 2547


                                                                 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ขณะศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 4

• ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี’47 ณ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อคณะนิติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ฟรี!


                                                             คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
ขณะศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 4

• ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี’47 ณ คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


                                                                มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ขณะศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 4

• ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2547 ณ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท


ขณะศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 5

• ชนะเลิศ โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2548
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท


ขณะศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 6

• ชนะเลิศ โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2549
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท

รักษาแชมป์รายการนี้ได้ 3 ปีซ้อน


                                                                 มหาวิทยาลัยสยาม
ขณะศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 4

• รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2547
งาน “สยามนิทัศน์” ณ คณะนิติศาสตร์ หมาวิทยาลัยสยาม


                                                                    มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขณะศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 4

• ที่ 3 ของประเทศ การแข่งขันในโครงการตอบปัญหากฎหมาย สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจำปีการศึกษา 2547 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ขณะศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 5

• รางวัลชมเชย (ที่ 4 ของประเทศ) โครงการตอบปัญหากฎหมาย สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจำปีการศึกษา 2548 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


                                                                  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ขณะศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 4

• รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันในโครงการตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ฉลอง 9 ปี สถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ขณะศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 5

ชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “เฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี
คณะนิติศาสตร์” ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                                                         มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ขณะศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 5

• รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี’48 ณ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


ขณะศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 6

• รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี’49
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จาก 111 โรงเรียนทั่วประเทศ


                                                              มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

ขณะศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 5

• ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี’48
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น                                                          ม.รังสิต


ขณะศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 6

• รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย งาน “วันรพี’49” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชิงถ้วยเกียรติยศอธิการบดี ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จาก 208 ทีมโรงเรียนทั่วประเทศ                                                            ม.เกษตร
• รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย งานสัปดาห์วันรพี’49
ณ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ติวเตอร์สอนวิชา : ภาษาอังกฤษ
นาย ชาตินัย โชติวรรธกวณิช

มัธยม: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คะแนนทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ TU-GET 980/1,000

Tags : ติวเตอร์

Copyright Legendlaw 2008

 
  
view