Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

รายชื่อค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ึครั้งที่9

ประกาศรายชื่อ น้องๆมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายแนะแนวนิติศาสตร์ครั้งที่ 9 (G-Camp 9)หมายเหตุ สำคัญต้องอ่าน !!

   1. น้องๆที่มีรายชื่อ ให้ทำการโอนค่าสวัสดิการค่าย ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2554

   2. น้องๆที่โอนค่าสวัสดิการมาแล้ว ให้ ยืนยันสิทธิ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2554

   3. หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่า น้องๆสละสิทธิไม่เข้าร่วมกิจกรรม และจะไม่คืน
       สวัสดิการไม่ว่ากรณีใดๆ แต่ทางค่ายจะส่งเกียรติบัตร ให้ตามที่อยู่ที่สมัคร 
       (สำหรับน้องๆที่โอนค่าสวัสดิการมาแล้วแต่สละสิทธิ)

   4. น้องๆที่โอนเงินแล้วนำสลิป มายืนยันในวันลงทะเบียนด้วยนะคะ หากน้องๆส่งสลิปมาก่อนแล้วไม่ต้องนำ
       มาอีกนะคะ 

 

ยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม คลิกคะ

     

 

 

 

Copyright Legendlaw 2008

 
  
view