Legendlaw
หน้าแรก รู้จักกับสถาบัน Legendlaw วิธีการสมัครเรียน คอร์สเรียน ค่ายกฎหมาย ติวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าค่าย Law Camp

ขอแสดงความยินดีกับ น้องๆที่มีรายชื่อมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม ค่าย Law Camp

หมายเหตุ น้องๆที่มีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ต้องโอนค่าสวัสดิการ 2600 บาท มาก่อนวันที่
14 ตุลาคม 2552

เข้าบัญชีธนาคาร กรุงไทย ชื่อบัญชี นายไตรภพ สีแก้วนิตย์ สาขาย่อย มธ.ศูนย์รังสิต เลขบัญชี
475-0202-81-9


- กรุณาโอนเป็นเศษสตางค์ เช่น 2600.99 เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ แจ้งรายละเอียดการโอนเป็น SMS มาที่เบอร์ 083-421-9998

   หรือส่ง E-mail ได้ที่ max_hun@hotmail.com

- รายละเอียดที่ต้องแจ้งได้แก่  1. จำนวนเงินที่โอน  2. เวลาที่โอน(โดยประมาณ) 3. ชื่อ นามสกุล

- เมื่อได้รับ SMS แล้ว ทางค่าย จะส่งเอกสารและรายละเอียดค่าย การเตรียมตัว โดยจดหมายลงทะเบียนไปยังที่อยู่ตามใบสมัคร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 083-257-8557 P'Ploy 083-421-9998 P'Mac


รายชื่อน้องที่มีสิทธิเข้าค่าย


นาย กฤษณ์
  อุยยามฐิติ

นาย กวินเลิศ  กลีบบัว

นาย กิตตินันท์ กิตติวิโรจน์

นาย เกียรติศักดิ์ เลิศขจรลาภ

นาย จารุพัฒน์  รูปสง่า

นางสาว ณิชกานต์ ปัญญาวัฒนสิทธิ์

นาย ธนพัทธ์ คณาวิวัฒน์

นางสาว ธัญญา เตชวันวณิชชกร

นางสาว ปิยวรรณ ใจซื่อ

นางสาว พรพิมล ท้าวแข็ง

นางสาว ภัทรสุดา  วงศ์กันทรากร

นางสาว รัตนาภรณ์  เจริญพุฒ

นางสาว สิริบงกช เอี่ยมประสิทธิ์

นางสาว อลิษา รุ่งแสง

นางสาว อารยา  เรืองศิลป์

นางสาว ปุณิการ์ บัวสุวรรณ

นางสาว กมลชนก เกตุรักษา

นาย ธนเดช คูหาทองสัมฤทธิ์

นาย พิริยะ จั่นสามัญ

นาย ณัฐพล คุ้มวงศ์สกุล

นางสาว กิตติพิชญ์ เจริญก่อเกียรติ

นางสาว รัดเกล้า วรนุช

นาย อชิระวิชญ์ อนันทน์ฤทธิ์

นาย เจริญเดช ขุนทอง

นาย จิรเมธ จำปากอ

นางสาว ยลดา โคลกประโคน

 

 

Copyright Legendlaw 2008

 
  
view